Rekisteriseloste

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin eri palveluiden yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Lapin Mainostuotanto
Yhteystiedot: Varastotie 2, 96100 Rovaniemi

Y-tunnus: 2336853-7
 

  1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Hannu Sivonen

 

  1. Rekisterin nimi
    Lapinmainostuotanto asiakasrekisteri

    4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
    Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, myyntiprosessin ja asiakasyhteydenpitoon sekä markkinointiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Lapin Mainostuotannon omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

Lapin Mainostuotanto käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakastiedot muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:
1. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja muut asiakaskohtaiset tiedot. Mahdollinen kielto lähettää hänelle mitään tarjouspostia. Mahdolliset sähköisen suoramarkkinoinnin luvat. Verkkopalveluissa verkkotunnukset luoneilla asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana.
Asiakkaan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot: asiakkaan ilmoittama puhelinnumero yhteydenottoja varten, luotolla ostettaessa henkilötunnus ja luottoehdot.
2. Luottokaupan ylläpitämiseen tarvittavat tiedot: luotonvalvontaan ja luotto-oikeuden ylläpitoon vaadittavat tiedot.
3. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun
1) luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai
2) tilaa tavaraa.
Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja päivitetään asiakkaan omalla ilmoituksella. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta saadaan tarvittaessa Asiakastieto Oy:n järjestelmästä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisteristä ei luovuteta nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

1) Rekisterin käyttö on ohjeistettu.

2) Rekisteri sijaitsee lukituissa tiloissa, joiden kävijöitä seurataan ja tilat on varustettu murtohälyttimellä.

3) Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt työtehtäviinsä liittyen.

4) Rekisteriä käytetään palomuurilla ja salasanalla suojatusta koneesta.